دستگاه واکس کفش برای بیمارستان

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۰۴:۴۶:۳۲ ب.ظ

 

دستگاه واکس کفش در بیمارستان استفاده دارد از جمله استفاده این دستگاه این هست که کارمندان بیمارستان می تواند از این دستگاه استفاده نمایند و در محیط بیمارستان که محیطی آلوده هست کفش خود را تمیز کنند و از جمله استفاده های دیگر این است که بیماران  می تواند در محیط بیمارستان پس از ورود کفشهای خود را واکس بزنند و با کفش تمیز وارد  بیمارستان شود تا آلودگی های بیرون را به داخل بیمارستان نیاورند .

 

 

دستگاه واکس کفش اداری که برای  بیمارستان استفاده هم دارد از این جهت که تعداد افراد استفاده کننده از دستگاه ممکن است زیاد باشد نمی توان از دستگاه واکس خانگی استفاده نمود حال می توان دو دستگاه برای بیمارستان معرفی  کرد یکی دستگاه واکس کفش مکانیکی است و دیگری دستگاه اتوماتیک است.می توانید برای این که هزینه  کمی برای دستگاه بدهید از نوع مکانیکی  استفاده کنید ولی اگر دنبال دستگاهی هستید که تمام اتوماتیک  هست و خیال تان بابت گرد گیری و واکس زدن کامل کفشتان راحت باشد از دستگاه تمام اتوماتیک استفاده کنید.

 

شما شاید فکر کید با انواع کفش مشکی و قهوه ای چطور مدل دستگاه را اتنخاب کنم شاید اشتباه بشود البته حق باشماست ولی مابرای این مشکل هم راه حلی اندیشیده ایم و آن این است که شما می توانید از مایع واکس بیرنگ هم استفاده کنید تا دیگر اگر کسی کفش قهوای خود را زیر فرچه مشکی برد ویا یک نوع مایع واکس شما در مخزن دستگاه تمام شد مشکلی نباشد و ارباب رجوع یا همکار می تواند با هر نوع کفش از دستگاه استفاده کند

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید